Αίτημα Τεχνικής Υποστήριξης

Συμπληρώστε στα παρακάτω πεδία το αίτημά σας και πατήστε το κουμπί Αποστολή Αιτήματος Υποστήριξης.
Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
*Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αριθμός Αιτήματος:
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

(για το αίτημα τεχνικής υποστήριξης)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(προαιρετικά και το εσωτερικό)

EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΑΣ ΤΜΗΜΑ
Για λόγους συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) 2016/679 θα σας αποσταλεί αντίγραφο του μηνύματος στο προσωπικό σας Email.
Για λόγους συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) 2016/679 θα σας αποσταλεί αντίγραφο του μηνύματος στο προσωπικό σας Email.